سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تقدیم به شما دوستان

تقدیم به شما دوستان 

می دونی امروز داشتم به این فکر میکردم که کاش تورو نمیدیدم یا دوستیمون درهون  حد  سلام خوبی بود اما دیگه دیره دیگه دل اسیره

اما کاش تو هم منو می فهمیدی کاش تو هم عاشق بودی

 آخر یک روز دق میکنم فقط بخاطر تو                     دونیا رو عاشق می کنم فقط بخاطر تو

 سر به بیابون میزنم  فقط بخاطر تو                        رو دست مجنون می  زنم فقط بخاطر تو

تو نمی خوای بیای پیشم فقط بخاطر من                    من ولی سرزنش میشم فقط بخاطر تو

عشقمو پنهان میکنی فقط بخاطر من                         من دلمو خون می کنم فقط بخاطر تو

تو خندهات غم میزنی فقط بخاطر من                        دنیارو بر هم میزنم فقط بخاطر تو  

یک روز میشم بی آبرو فقط بخاطر تو                      قربونی یک جستجو فقط بخاطر تو

تو هم یک روز میری سفر فقط بخاطر من                خیره میشم چشمام به در فقط بخاطر تو

به من میگی تو دیونه فقط بخاطر من                       جملت به یادم می مونه فقط بخاطر تو

تو منو ویرون میکنی  فقط بخاطر من                       قلبو ویرون میکنم فقط بخاطر تو

ناز میکنی برای من فقط بخاطر من                          من میشنم به پای تو فقط بخاطر تو

میری سراغ زندگیت فقط بخاطر من                       من میسوزم تو تشنگی فقط بخاطر تو

تو منو یادت نمی اد فقط بخاطر من                         دلم کس رو نمیخواد فقط بخاطر تو

گفتی برو از پیشه من فقط بخاطر من                     میرم به احترام تو فقط بخاطر تو

سر به بیابون میزنم  فقط بخاطر تو